Informacje prawne

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z WITRYNY.
Odwiedzając i użytkując witrynę TERMITE wyrażasz zgodę na niniejsze warunki w ich dosłownym brzmieniu oraz przyjmujesz niniejszą politykę bez ograniczeń lub uwarunkowań. Dlatego też twój dostęp do witryny TERMITE odbywa się z zastrzeżeniem tej polityki i obowiązującego prawa.

Zawartość

Witryna zawiera informacje dotyczące produktów marki TERMITE. Produkty marki TERMITE, opisane w niniejszej witrynie, oferowane są do sprzedaży tylko w Europie, przez sklepy partnerskie sprzedaży detalicznej lub firmy współpracujące. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej witrynie, są przeznaczone tylko dla celów informacyjnych. Witryny tej nie należy wykorzystywać, ani opierać się na niej, w zastępstwie informacji dostępnych w punktach sprzedaży. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej. Pomimo podejmowania przez firmę TERMITE wszelkich starań zweryfikowania dokładności, wiarygodności i aktualności całej zawartości witryny dokładność tychże informacji nie może być gwarantowana. TERMITE nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub prawdziwość jakichkolwiek informacji, zawartych w niniejszej witrynie..

Gwarancje

Niniejsza witryna i materiały w niej zawarte są udostępnione bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnej czy dorozumianej jak też jakiegokolwiek obietnic w tym wszystkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do konkretnego celu.

TERMITE nie ponosi odpowiedzialności za treść wszelkiego rodzaju informacji, w tym informacji finansowych, ogłoszeń, propozycji, ofert lub reklam, zamieszczonych przez inne podmioty lub osoby na niniejszej stronie internetowej jak też strony sklepów partnerskich sprzedaży detalicznej lub firm współpracujących. .

Ograniczenie odpowiedzialności

TERMITE odrzuca wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody bezpośrednie, pośrednie, następcze, uboczne lub wtórne wynikłe z twojego dostępu lub wykorzystania witryny TERMITE, lub z tym związane wszelkie starty lub szkody spowodowane wirusem w twoim sprzęcie komputerowym. TERMITE odrzuca wszelką odpowiedzialność za szkody wynikłe z twojego oparcia się o informacje uzyskane za pośrednictwem witryny internetowej TERMITE. TERMITE odrzuca wszelką odpowiedzialność za szkody wynikłe z utraty zysków, przerwy w działalności przedsiębiorstwa, straconego czasu lub z jakiegokolwiek innego tytułu.

Transakcje z osobami trzecimi

Jeżeli Użytkownicy zawierają indywidualną umowę transakcje z osobami trzecimi, to stronami takich transakcji są wyłącznie dany użytkownik i odpowiednia osoba trzecia. Powyższe dotyczy również wszelkich praw i zobowiązań wynikających z takich transakcji.

Ceny

Wszelkie informacje, ogłoszenia, propozycje, oferty lub reklamy, zawarte na niniejszej stronie internetowej lub udostępniane poprzez niniejszą stronę internetową, w szczególności dotyczące cen, rat, opłat, kosztów, rabatów lub innych płatności, mają charakter wyłącznie orientacyjny nie stanowią oferty handlowej produktów marki TERMITE ani nie są wiążące dla autoryzowanych punktów sprzedaży .Wysokość cen, opłaty, koszty, raty, rabaty lub inne płatności przedstawiane przez sklepy partnerskie lub firmy współpracujące mogą różnić się od podanych na niniejszej stronie internetowej. Zakup, kredytowanie oraz inne formy nabycia dotyczące produktów marki TERMITE, o których mowa na niniejszej stronie internetowej, odbywa się na warunkach określonych w indywidualnej umowie.

Prawo autorskie, prawo własności przemysłowej i intelektualnej

Wszelkie informacje, zawarte w niniejszej witrynie są przeznaczone tylko dla celów informacyjnych. Witryna przedstawia pozytywny wizerunek TERMITE i produktów TERMITE. Celem witryny nie jest zysk. Witryna nie zawiera materiałów nieprzyzwoitych lub nielegalnych. TERMITE nie zezwala na przesyłanie lub wykorzystywanie zawartości witryny lub przesyłanie treści, których zasadniczym lub wtórnym celem albo skutkiem jest sprzedaż, dystrybucja. Wszystkie treści i materiały, które obejmuje witryna internetowa www.termite.pl, w tym projekt strony internetowej, teksty, grafiki, fotografie, ilustracje, obrazy, ikony i inne materiały, dane i informacje („Zawartość”) są chronione prawem autorskim zgodnie z polskimi i międzynarodowymi prawami autorskimi oraz umowami i są wyłączną własnością TERMITE. Ta witryna i jej zawartość są dostarczane przez TERMITE wyłącznie do osobistego i niekomercyjnego użytku użytkowników tej strony. Udziela się zgody na pobieranie do elektronicznego kopiowania i drukowania w formie papierowej do użytku osobistego. Jakiekolwiek inne wykorzystanie tej strony i jej zawartości, bez uprzedniej pisemnej zgody TERMITE jest zabronione. W szczególności i bez ograniczeń, nie można kopiować, reprodukować, dystrybuować, publikować, wyświetlać, wykonywać, modyfikować, tworzyć prac pochodnych, przesyłać, lub w jakikolwiek sposób wykorzystywać stronę lub jej zawartość, nie można rozpowszechniać tej strony lub jakichkolwiek treści w sieci (w tym sieci lokalnej), lub korzystać z tej strony lub jakiejkolwiek zawartości lub jako część bazy danych lub kompilacji, lub przeniesienia sprzedaży lub oferowania do przekazania lub sprzedaży jakichkolwiek zawartości. TERMITE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym i znakiem usługowym. Wszystkie inne nazwy, marki i znaki towarowe wymienione w tej witrynie takie jak YKK, DURAFLEX, CORDURA, są znakami towarowymi ich właścicieli..

Uaktualnienie polityki

TERMITE zastrzega sobie prawo do uaktualnienia tej polityki w dowolnym czasie. TERMITE zachowuje prawo do modyfikacji bez uprzedzenia w modelach, wyposażeniu, specyfikacji i dostępności.TERMITE nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za treść komunikatów publikowanych w witrynie internetowej TERMITE. Operatorem niniejszej witryny www jest lokalny dystrybutor TERMITE firma High Rock, adres: ul. Spokojna 8 lok 1, Gdynia, Polska. tel. +48 58 7823459

Pracownicy i przedstawiciele firmy TERMITE nie są upoważnieni do dokonywania zmian niniejszych Warunków.

ZOBACZ CO DLA CIEBIE TWORZYMY

POZNAJ NASZE PRODUKTY

tahiti
BEZ BPA

CZY WIESZ, ŻE PRODUKTY TERMITE SĄ POZBAWIONE BPA?

france
Z KUBKIEM TERMITE

ODKRYJ SZLAK W POBLIŻU DOMU

rio
TERMOSY WARHEAD

SPEŁNIAJĄ EUROPEJSKĄ NORMĘ EN 12546-1.